Wereldwijde leveringsproblemen - Van den Hoven Jachtbouw

december 2020

Wereldwijde leveringsproblemen

Wereldwijde leveringsproblemen

Het is iedereen bekend dat er wereldwijd grote problemen zijn met leveringen. Ook wij worden hierdoor geraakt. Hierdoor kunnen opleverdata soms vertraagd worden…

Door verschillende externe oorzaken zijn snelle leveringen ingewikkeld en worden er door leveranciers vaak geen levertijden en prijsgaranties gegeven. Wij betreuren dit zeer, en benadrukken hierbij dat we goed samenwerken met onze partners en leveranciers. Ook zij zijn door overmacht beperkt in hun mogelijkheden en op hun beurt weer afhankelijk van transporteurs, de levering van chips, grondstoffen, materialen en de beschikbaarheid van containers.

Reden van de vertragingen zijn o.a.:

  • Overslag- en transportproblemen door de grote vraag naar containers
  • Door de oorlog in Oekraïne minder gas en olie
  • Door gestegen brandstofprijzen varen schepen op halve of zelfs één derde kracht, met vertragingen in vervoer tot gevolg
  • Grote partijen betalen om schepen om te laten varen, om eerst de voor hen optimale haven aan te doen
  • Personeelstekorten in de hele branche
  • Tekort aan grondstoffen
  • Tekort aan halffabricaten en chips
  • Nog steeds negatieve effecten van de Suez-blokkade
  • De aantrekkende wereldeconomie na de dip door corona

Dit treft niet alleen onze branche, maar is op dit moment een wereldwijd probleem in veel sectoren.
Wij doen er intussen alles aan om de gevolgen hiervan zo goed mogelijk op te vangen. U zult begrijpen dat we ons tot het uiterste inspannen om u als klant zoveel en zo snel mogelijk te bedienen, maar we zijn helaas erg afhankelijk van zaken waar we geen invloed op hebben. Voor u en voor ons hopen we van harte dat alles zo snel mogelijk weer normaal wordt. U begrijpt dat wij alles op alles zetten om onze afspraken zo goed mogelijk na te komen en zijn continu in overleg om naar oplossingen te zoeken.